Để xem được đầy đủ số lượng kênh mới nhất của Truyền hình AVG, Quý Khách hàng vui lòng tiến hành dò lại kênh theo hướng dẫn.

Cách kiểm tra model đầu thu KTS AVG: Kiểm tra mã kí hiệu model trước mặt đầu thu như ảnh dưới đây. Các kí tự dạng KHT1-8888 hay FSS-8888 chính là mã model của đầu thu.

Ví dụ: Model của đầu thu trên là CHS-8888

I. HẠ TẦNG ĐẦU THU KTS VỆ TINH (DTH)

1. Model KHS-8888, KHS1-8888, HHS-8888, ZHS-8888, PHS-8888, AHS-8888

Bước 1

Bấm phím “DANH MỤC” trên điều khiển đầu thu

Ấn mũi tên đi xuống chọn vào dòng

“THIẾT LẬP HỆ THỐNG“                 

Bước 2

Chọn “DÒ BẰNG TAY” 

→ Nhập mật khẩu “0000”

Bước 3

Sử dụng mũi tên đi lên hoặc đi xuống để kiểm tra cường độ, chất lượng (Thanh màu xanh và thanh màu vàng) bộ phát đáp “11222,11262,11293”

Khi nào Cường độ, chất lượng đảm bảo từ 80% trở lên thì thực hiện dò lại kênh

Cường độ : 80%

Chất lượng: 80%

Bước 4

Ấn phím “TRỞ VỀ” trên điều khiển đầu thu 

Ấn mũi tên đi lên 

→ Chọn “DÒ TỰ ĐỘNG”

Ấn “OK” để dò kênh tự động

2. Model FSS-8888, SSS-8888

Bước 1

 Bấm phím  “DANH MỤC” trên điều khiển đầu thu

Bước 2

Ấn mũi tên sang trái (2 lần) Hoặc ấn mũi tên sang phải (3 lần) chọn vào dòng

“THIẾT LẬP HỆ THỐNG”                  

Bước 3

Ấn mũi tên đi xuống, chọn dòng ghi  “DÒ BẰNG TAY”

 → Nhập mật khẩu “0000”

Bước 4

Ấn mũi tên đi xuống dòng ghi chữ “THỨ TỰ BỘ PHÁT ĐÁP”. Sau đó sử dụng phím mũi tên sang trái hoặc sang phải để kiểm tra cường độ, chất lượng (Thanh màu xanh và thanh màu vàng) bộ phát đáp “11222,11262,11293”

Khi nào Cường độ, chất lượng đảm bảo từ 80% trở lên thì thực hiện dò lại kênh

Cường độ : 80%

Chất lượng: 80%

Bước 5

Ấn phím “TRỞ VỀ” trên điều khiển đầu thu

Ấn mũi tên đi lên 

→ Chọn “DÒ TỰ ĐỘNG”

Ấn “OK” để dò kênh tự động

 

3. Model OHS-8888, CHS-8888, CFS-8888, LTP-1606 S, OFS-8888

  • Bước 1: Bấm phím danh mục trên điều khiển đầu thu và Chọn dòng” DÒ KÊNH DVB S/S2” rồi bấm phím “OK”

  • Bước 2: Sử dụng mũi tên đi lên hoặc đi xuống để kiểm tra cường độ, chất lượng (Thanh màu xanh và thanh màu vàng) bộ phát đáp “11222,11262,11293”

Khi nào cường độ, chất lượng đảm bảo từ 80% trở lên thì thực hiện dò lại kênh.
Cường độ : 80%
→ Chất lượng: 80%
  • Bước 3: Bấm phím màu xanh da trời biểu tượng hộp thư để dò kênh và Bấm “DÒ” rồi Chọn “ĐỒNG Ý”

II. HẠ TẦNG ĐẦU THU KTS MẶT ĐẤT (DTT)

1. Model KHT-8888, KHT1-8888, HHT-8888, ZHT-8888

Bước 1

 Bấm phím 

“DANH MỤC” trên điều khiển đầu thu

Ấn mũi tên đi xuống chọn vào dòng

“THIẾT LẬP HỆ THỐNG”                 

Bước 2

 Chọn “DÒ BẰNG TAY” 

→ Nhập mật khẩu “0000” (tùy từng đầu thu yêu cầu nhập MK)

Bước 3

Sử dụng mũi tên đi lên hoặc đi xuống để kiểm tra cường độ, chất lượng (Thanh màu xanh và thanh màu vàng) của 4 kênh tần số “42, 43, 44, 45”

Khi nào Cường độ, chất lượng đảm bảo

Cường độ : 75%

Chất lượng: 90%

trở lên thì thực hiện dò lại kênh.

Bước 4

Ấn phím “TRỞ VỀ” trên điều khiển đầu thu

Ấn mũi tên đi lên 

→ Chọn “DÒ TỰ ĐỘNG”

Ấn “OK” để dò kênh tự động

2. Model CFT-8888

  • Bước 1: Bấm phím danh mục trên điều khiển đầu thu và chọn dòng” DÒ KÊNH DVB T/T2” rồi bấm phím “OK”
  • Bước 2: Sử dụng mũi tên đi lên hoặc đi xuống để chọn vào dòng “DÒ BẰNG TAY” bấm phím “OK”
  • Bước 3: Trong mục “DÒ BẰNG TAY” thanh sáng đang chọn ở dòng “KÊNH TẦN SỐ” sử dung phím sang trái hoặc sang phải (◄►)  để kiểm tra cường độ, chất lượng (Thanh màu xanh và thanh màu vàng) các kênh “42, 43, 44, 45”

 
Khi nào cường độ, chất lượng đảm bảo:
Cường độ : 75%
→ Chất lượng: 80%
trở lên thì thực hiện dò lại kênh
  • Bước 4: Tín hiệu cường độ chất lượng đảm bảo sử dụng phím di chuyển xuống chọn dòng “DÒ KÊNH BẰNG TAY” bấm phím “OK” để thực hiện dò lại kênh

AVG mong rằng các Khách hàng sẽ tiến hành dò kênh đầy đủ để đạt được trải nghiệm dịch vụ tốt nhất.

Nếu cần hỗ trợ trong quá trình dò kênh, Quý khách vui lòng liên hệ tổng đài CSKH: 1900 1900


    •