CÁCH KIỂM TRA PHIÊN BẢN PHẦN MỀM HIỆN TẠI CỦA ĐẦU THU KTS VỆ TINH (DTH):  

► Bấm phím “i” (i ngắn) trên điều khiển đầu thu 3 lần liên tiếp, kiểm tra phiên bản phần mềm:

► Nếu thuộc danh sách dưới đây: Đầu thu đã cập nhật phiên bản phần mềm mới nhất (không cần nâng cấp). Bấm phím “Thoát” (“X”) để thoát màn hình.

► Nếu không thuộc danh sách trên: Bấm phím “X”  để thoát màn hình. Thực hiện Nâng cấp phần mềm qua USB. Quý khách vui lòng thực hiện cập nhật phần mềm theo hướng dẫn  dưới đây:

STT Model Hướng dẫn cập nhật Link tải phần mềm
1 OHS-8888 Hướng dẫn cập nhật phần mềm qua USB cho đầu thu model OHS-8888 phiên bản phần cứng V1.2  Phần mềm dành cho đầu thu model OHS-8888 phiên bản phần cứng V1.2 
2 OHS-8888 HW Hướng dẫn cập nhật phần mềm qua USB cho đầu thu model OHS-8888 HW phiên bản phần cứng V4.0  Phần mềm dành cho đầu thu model OHS-8888 HW phiên bản phần cứng V4.0 
3 OFS-8888 Hướng dẫn cập nhật phần mềm qua USB cho đầu thu model OFS-8888 Phiên bản phần cứng 0.0 Phần mềm dành cho đầu thu model OFS-08888
4 LTP-1606-S Hướng dẫn cập nhật phần mềm qua USB cho đầu thu model LTP 1606-S Phiên bản phần cứng 2.0 Phần mềm dành cho đầu thu model LTP-1606-S
5 CFS-8888 Hướng dẫn cập nhật phần mềm qua USB cho đầu thu model CFS-8888 Phiên bản phần cứng V2.1 Phần mềm dành cho đầu thu model CFS-8888 phiên bản V5.0.1105
6 CHS-8888 Hướng dẫn cập nhật phần mềm qua USB cho đầu thu model CHS-8888 Phiên bản phần cứng V2.1 Phần mềm dành cho đầu thu model CHS-8888 phiên bản V5.0.1113

Nếu cần hỗ trợ trong quá trình nâng cấp phần mềm, Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài CSKH: 1900 1900.  AVG mong rằng các Khách hàng sẽ tiến hành cập nhật đầy đủ để đạt được trải nghiệm dịch vụ tốt nhất.