CÁCH KIỂM TRA PHIÊN BẢN PHẦN MỀM HIỆN TẠI CỦA ĐẦU THU KTS VỆ TINH (DTH):  

► Bấm phím “i” (i ngắn) trên điều khiển đầu thu 3 lần liên tiếp, kiểm tra phiên bản phần mềm:

► Nếu thuộc danh sách dưới đây: Đầu thu đã cập nhật phiên bản phần mềm mới nhất (không cần nâng cấp). Bấm phím “Thoát” (“X”) để thoát màn hình.

► Nếu không thuộc danh sách trên: Bấm phím “X”  để thoát màn hình. Thực hiện Nâng cấp phần mềm qua USB. Quý khách vui lòng thực hiện cập nhật phần mềm theo hướng dẫn  dưới đây:

STT LOẠI ĐẦU THU MODEL VERSION PHẦN MỀM MỚI NHẤT
1 DTT
(Xem hướng dẫn tại đây)
CFT-8888 CFT-8888-V1052
2 HHT-8888 HHT-8888-V1.44
3 KHT1-8888 KHT1-8888-00.13.05.59
4 KHT-8888 KHT-8888-00.13.05.2A
5 ZHT-8888 ZHT-8888-V2.8.10
6 DTH
(Xem hướng dẫn tại đây)
AHS-8888 AHS-8888- v0.30
7 CFS-8888 CFS-8888-V1105
8 CHS-8888_CS6001 CHS-8888_CS6001-V5.0.1113
9 CHS-8888_CS8001 CHS-8888_CS8001-8.0.352
10 FSS-8888 FSS-8888_V1.0.82
11 HHS1-8888 HHS1-8888-V1.22
12 HHS-8888 HHS-8888-V1.38
13 KHS1-8888 KHS1-8888-00.13.05.18
14 KHS-8888 KHS-8888-00.13.05.1E
15 LTP1606_CS6001_ASSA LTP1606_CS6001_ASSA_V3.35
16 OFS-8888_CS6001_FTV_DDR64 OFS-8888_CS6001_FTV_DDR64_V6.12
17 OFS-8888_CS6001_FTV_DDR128 OFS-8888_CS6001_FTV_DDR128_V3.32
18 OHS-8888_CS6001 OHS-8888_CS6001-V5.10
19 OHS-8888_CS8001_AVG OHS-8888_CS8001_AVG_V1.47
20 OHS-8888_CS8001 OHS-8888_CS8001_V1.26
21 PHS-8888 PHS-8888-V0.84
22 SSS-8888 SSS-8888-V2.2.5
23 ZHS-8888 ZHS-8888-V1.0.24

Nếu cần hỗ trợ trong quá trình nâng cấp phần mềm, Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài CSKH: 1900 1900.  AVG mong rằng các Khách hàng sẽ tiến hành cập nhật đầy đủ để đạt được trải nghiệm dịch vụ tốt nhất.