Đón xem phim hấp dẫn tháng 8

HBO; Red by HBO; Fox Movies; Today TV

Sự trả thù hoàn hảo

VTV1: 13h00 hàng ngày

Trở về hư không

vTV3: 12h00 thứ 2 đến thứ 6

Nữ hoàng băng giá 2

Fox Movies: 20h00 8/8; 10h15 9/8;
13h30 10/8;6h35 12/8;18h10 14/8

Tolkien

Fox Movies: 20h00 10/8; 11h10 11/8;
23h55 13/8;13h05 15/8;11h20 26/8