Thông báo Quy định sử dụng dịch vụ Truyền hình AVG – TV Online

17/01/2020

Quy định sử dụng dịch vụ:

 • Các dịch vụ Truyền hình AVG và bất kỳ nội dung xem thông qua dịch vụ của chúng tôi là dành cho Quý khách sử dụng cho dịch vụ giải trí cá nhân. Với tư cách là khách hàng của Truyền hình AVG, Quý khách có quyền xem nội dung trên hệ thống của Truyền hình AVG và quyền này là quyền không độc quyền. Quý khách không được sử dụng quyền chuyển nhượng, bán, cho…. bản quyền của tất cả các nội dung trên hệ thống của Truyền hình AVG dưới bất cứ hình thức nào. Ngoài ra, không có bất kỳ quyền sở hữu nào được chuyển giao cho Quý khách. Quý khách đồng ý không sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho các buổi trình chiếu công cộng.
 • Quý khách chỉ có thể sử dụng các dịch vụ Truyền hình AVG trên lãnh thổ Việt Nam.
 • Chúng tôi cam kết liên tục cập nhật các dịch vụ Truyền hình AVG để đáp ứng nhu cầu khách hàng tốt nhất. Chúng tôi cũng liên tục kiểm tra và nâng cấp các khía cạnh khác nhau của dịch vụ của chúng tôi, bao gồm trang web của chúng tôi, các ứng dụng trên điện thoại, trải nghiệm giao diện người dùng, mức độ dịch vụ, kế hoạch, tính năng quảng cáo, cung cấp và thay đổi nội dung của phim ảnh và chương trình truyền hình, phương thức giao hàng và giá cả. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, Quý khách đồng ý rằng chúng tôi có thể bao gồm Quý khách hoặc loại trừ Quý khách trong quá trình thay đổi cập nhật dich vụ mà không cần thông báo.
 • Quý khách đồng ý sử dụng những dịch vụ Truyền hình AVG, bao gồm tất cả các tính năng và chức năng liên quan, phù hợp với các quy định của pháp luật về sử dụng dịch vụ hoặc nội dung trong đó. Quý khách đồng ý không lưu trữ, download, tái sản xuất, phân phối, sửa đổi, trưng bày, trình diễn, xuất bản, tạo sản phẩm phái sinh, chào bán, sử dụng (trừ khi được cho phép rõ ràng trong các Quy Chế Sử Dụng Dịch Vụ) các nội dung thông tin thu được hoặc thông qua dịch vụ Truyền hình AVG mà không có sự cho phép bằng văn bản từ Truyền hình AVG.
 • Quý khách cũng đồng ý không né tránh, loại bỏ, thay đổi, hủy, làm suy giảm hoặc ngăn chặn bất kỳ biện pháp bảo vệ nội dung nào trong các dịch vụ Truyền hình AVG; quý khách cũng cam kết không sử dụng bất kỳ robot, nhện, scraper hoặc phương tiện tự động khác để truy cập các dịch vụ Truyền hình AVG; dịch ngược, đảo ngược hoặc tháo rời bất kỳ phần mềm hoặc sản phẩm hoặc quy trình có thể truy cập thông qua các khác dịch vụ Truyền hình AVG; chèn thêm bất kỳ mã hoặc sản phẩm hay thao tác các nội dung của Truyền hình AVG.
 • Chúng tôi xin thông báo chất lượng hiển thị và thời gian tải của các nội dung Truyền hình AVG có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như vị trí, chất lượng băng thông, tốc độ kết nối internet cũng như cấu hình của thiết bị của Quý khách … Quý khách sẽ tự chọn và tự thanh toán các khoản phí dịch vụ internet.

Quy định về trao đổi thông tin:

 • Ngoài các nội dung do chúng tôi tự sản xuất, Truyền hình AVG phát hành hoặc liên kết với nhiều đối tác thứ ba để cung cấp các nội dung của họ trên Truyền hình AVG (bao gồm nhưng không giới hạn trong các nội dung phim, chương trình truyền hình, quảng cáo…); do đó, khi sử dụng các nội dung đó, Quý khách thừa nhận rằng trách nhiệm phát sinh liên quan đến nội dung này là của bên thứ ba, Truyền hình AVG sẽ hỗ trợ Quý khách nhưng không chịu trách nhiệm về các dịch vụ này.
 • Quý khách hiểu rằng khi muốn tìm cách xóa nội dung của mình trên Truyền hình AVG (bao gồm nhưng không giới hạn trong các chia sẻ, phản hồi, bình luận mà Quý khách đưa lên hệ thống Truyền hình AVG), việc này phải mất một khoảng thời gian nhất định, vì vấn đề kỹ thuật và quy trình nên có thể không theo ý muốn của Quý khách. Quý khách chấp nhận những rủi ro phát sinh và Truyền hình AVG được loại trừ trách nhiệm này.
 • Quý khách đồng ý cấp quyền cho Truyền hình AVG sử dụng nội dung trao đổi thông tin của Quý khách cho mục đích quảng bá, phát triển dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ mới mà chúng tôi có thể cung cấp trong tương lai.
 • Truyền hình AVG có thể giữ lại hoặc tiết lộ nội dung của Quý khách, bao gồm cả thông tin cá nhân cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp hoặc theo quá trình hợp pháp khác. Trong quá trình hoạt động, cho các mục đích duy trì dịch vụ và đảm bảo lợi ích người dùng Truyền hình AVG có thể sẽ chuyển giao các thông tin của Quý khách cho bên thứ ba phù hợp với các quy định của pháp luật mà không yêu cầu phải có sự đồng ý trước của Quý khách.
 • Quý khách có thể sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sự, khả năng bị phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu có hành vi vi phạm quyền tác giả hoặc quyền liên quan khi sử dụng Truyền hình AVG.

1. Quy định về Tài khoản:

Dịch vụ của Truyền hình AVG có thể được truy cập đối với mọi lứa tuổi từ 3 tuổi trở lên đối với web, Android và 4 trở lên đối với IOS. Tuy nhiên, với một số nội dung chúng tôi có hướng dẫn về độ tuổi tiếp cận phù hợp, Quý khách cam kết tuân thủ hướng dẫn này.

2. Quy định về mật khẩu và đăng nhập:

 • Sau khi đăng ký thành viên hoặc đăng ký sử dụng các gói dịch vụ của Truyền hình AVG, Quý khách có quyền truy cập và kiểm soát tài khoản Truyền hình AVG của mình.Việc kiểm soát tài khoản của Quý khách được thực hiện thông qua việc sử dụng các mật khẩu. Để duy trì quyền kiểm soát, Quý khách không nên tiết lộ mật khẩu và chi tiết các khoản thanh toán cho bất cứ ai. Quý khách có trách nhiệm cập nhật thông tin liên quan đến tài khoản của Quý khách.
 • Để Quý khách dễ dàng truy cập vào tài khoản của mình và để giúp quản lý các dịch vụ Truyền hình AVG, chúng tôi thực hiện công nghệ cho phép nhận ra Quý khách là chủ sở hữu tài khoản và cung cấp cho Quý khách truy cập trực tiếp vào tài khoản của mình mà không cần đòi hỏi Quý khách phải nhập lại mật khẩu hoặc bất kỳ thông tin chứng thực người dùng khác khi Quý khách vào lại các dịch vụ Truyền hình AVG, trong đó bao gồm việc truy cập thông qua các ứng dụng Truyền hình AVG hoặc website. Quý khách lưu ý luôn truy cập vào thông tin tài khoản của Quý khách bằng cách trực tiếp đến trang web hoặc ứng dụng Truyền hình AVG mà không qua một liên kết trong một email hoặc bất kỳ thông tin liên lạc điện tử khác. Truyền hình AVG bảo lưu quyền đặt bất kỳ tài khoản nào vào tình trạng “phong tỏa” bất cứ lúc nào có hoặc không có thông báo cho thành viên để bảo vệ bản thân và đối tác của mình khỏi những hoạt động được cho là gian lận. Truyền hình AVG không bắt buộc phải cộng thêm điểm hay giảm giá thành viên cho việc nắm “phong tỏa” tài khoản bằng cách hoặc thông qua quy trình tự động của Truyền hình AVG.

3. Quyền và trách nhiệm của Truyền hình AVG:

 • Trong quá trình sử dụng sản phẩm, nếu Quý khách vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Quy chế này hoặc thỏa thuận sử dụng sản phẩm khác của Truyền hình AVG được quy định trên Truyền hình AVG, chúng tôi có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của Quý khách mà không cần sự đồng ý của Quý khách và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với Quý khách.
 • Mọi vi phạm của chủ tài khoản trong quá trình sử dụng sản phẩm của Truyền hình AVG, chúng tôi có quyền chấm dứt mọi quyền lợi của chủ tài khoản đối với việc sử dụng các sản phẩm của Truyền hình AVG cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng can thiệp theo quy định của pháp luật.
 • Khi phát hiện những vi phạm như gian lận, xâm nhập hệ thống trái phép hoặc những lỗi khác, Truyền hình AVG có quyền sử dụng những thông tin mà Quý khách cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.
 • Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm của Truyền hình AVG, tuy nhiên để tạo điều kiện giải quyết khiếu nại một cách hiệu quả Truyền hình AVG chỉ có nghĩa vụ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đã đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác cho các mục đã được yêu cầu trên Truyền hình AVG, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thông tin được yêu cầu ở khâu đăng ký, xác nhận thanh toán trên cổng thanh toán…Trong một số trường hợp cần thiết, Truyền hình AVG có thể sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin, tài liệu bổ sung trong một thời hạn nhất định để phục vụ cho việc giải quyết khiếu nại và trong trường hợp này khách hàng cam kết sẽ hợp tác cung cấp cho Truyền hình AVG những thông tin, tài liệu đó đúng thời hạn do Truyền hình AVG yêu cầu.
 • Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của chủ tài khoản, Truyền hình AVG không bán những thông tin này cho bên thứ 3, trừ trường hợp theo quy định pháp luật hoặc theo các quy định trong Chính sách quyền riêng tư của Truyền hình AVG.

Giới hạn về trách nhiệm:

Bất Khả Kháng được hiểu là sự kiện không nằm trong sự kiểm soát hợp lý của bên chịu ảnh hưởng của sự kiện đó và không thể lường trước và tránh được, cho dù nó xảy ra trong hiện tại hay tương lai, bao gồm thiên tai, chiến tranh, đe dọa chiến tranh, hành động khủng bố, sự can thiệp về quân sự hoặc hải quân, sự phá hoại, hành động cố ý phá hoại, khởi nghĩa, lũ lụt, lốc xoáy, động đất, sấm sét, bão, cháy, cấm vận, dịch bệnh, đình công, hỏng hóc của vệ tinh, chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền internet có thể làm gián đoạn dịch vụ Truyền hình AVG hay làm cho dịch vụ Truyền hình AVG bị trục trặc…Truyền hình AVG cam kết sẽ lỗ lực tối đa để thực hiện việc cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể, giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh nhưng không chịu bất cứ trách nhiệm nào trong trường hợp Bất Khả Kháng.

4. Vi phạm:

Người Sử Dụng vi phạm Quy chế sử dụng dịch vụ này, tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm, Truyền hình AVG sẽ đơn phương và toàn quyền quyết định hình thức xử lý phù hợp dưới đây:

 • Khóa tài khoản có thời hạn (số ngày khóa do Truyền hình AVG quyết định tùy thuộc vào mức độ vi phạm) hoặc khóa vĩnh viễn.
 • Hủy bỏ toàn bộ những quyền lợi của Người Sử Dụng gắn liền với Truyền hình AVG và các sản phẩm, dịch vụ do Truyền hình AVG cung cấp. Nếu tài khoản Truyền hình AVG bị khóa vĩnh viễn, thì toàn bộ những quyền lợi của chủ tài khoản cũng sẽ khóa vĩnh viễn.
 • Hình thức xử phạt khóa tài khoản có thời hạn được áp dụng các hành vi xâm phạm quyền riêng tư như sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác, công khai những tư liệu cá nhân và những thông tin của khác như danh tính, địa chỉ, số điện thoại mà chưa được sự đồng ý hoặc bất kỳ hành vi vi phạm nào khác theo sự xem xét và quyết định của Truyền hình AVG
 • Hình thức xử phạt khóa vĩnh viễn được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi Người Sử Dụng lợi dụng Truyền hình AVG nhằm chống phá nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Hành vi này bao gồm nhưng không giới hạn việc Người Sử Dụng đặt tên tài khoản trùng tên với các vĩ nhân, các vị anh hùng của dân tộc, các vị lãnh đạo của đảng và nhà nước, phá hoại hệ thống dịch vụ Truyền hình AVG như lợi dụng việc sử dụng sản phẩm để xâm nhập vào hệ thống máy chủ nhằm phá hoại dịch vụ hoặc cản trở việc truy cập thông tin, thành viên sử dụng công cụ kỹ thuật nhằm tăng điểm hoạt động, quà tặng.
 • Đối với các hành vi, dấu hiệu gian lận trong thanh toán, Truyền hình AVG có quyền áp dụng một trong các hình thức xử phạt nói trên tùy thuộc vào tính chất và mức độ vi phạm mà Truyền hình AVG xét thấy cần thiết.
 • Trường hợp hành vi vi phạm của Người Sử Dụng chưa được quy định trong Quy chế này thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, Truyền hình AVG sẽ đơn phương hoặc toàn quyền quyết định mức xử phạt hợp lý.

5. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại:

Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá sử dụng Truyền hình AVG phải được gửi đến Truyền hình AVG ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại theo địa chỉ của Truyền hình AVG. Truyền hình AVG sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp. Khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp cho Truyền hình AVG các giấy tờ,bằng chứng, căn cứ có liên quan đến việc khiếu nại và phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng, căn cứ do mình cung cấp theo quy định pháp luật.

Truyền hình AVG chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Quý khách trong trường hợp Quý khách đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản. Quý khách đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và miễn trừ Truyền hình AVG khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của Quý khách trong quá trình sử dụng Truyền hình AVG.

6. Quyền sở hữu trí tuệ:

Quyền Sở Hữu Trí Tuệ của Truyền hình AVG có nghĩa là bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc công nghiệp nào thuộc sở hữu của Truyền hình AVG và các công ty vận hành và quản lý và liên kết với nó bao gồm:

 • Quyền đăng ký (hoặc nộp đơn đăng ký) sáng chế, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, thiết kế hoặc bảo hộ bản quyền ở bất kỳ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào, bao gồm quyền đăng ký bảo hộ các quyền đó theo bất kỳ hiệp ước quốc tế nào và quyền được đăng ký bảo hộ hoặc cấp quyền bảo hộ.
 • Sáng chế, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ hoặc thiết kế đã được đăng ký hoặc cấp quyền tại bất kỳ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào.
 • Bản quyền ở bất kỳ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào.
 • Bí mật thương mại, bí quyết và thông tin mật.
 • Giấy phép hoặc quyền khác để sử dụng hoặc cấp quyền sử dụng bất kỳ hạng mục nào nêu trên hoặc là chủ sở hữu đăng ký hoặc người sử dụng bất kỳ hạng mục nào nên trên.
 • Tất cả quyền Sở Hữu Trí Tuệ của hoặc liên quan đến Truyền hình AVG thuộc quyền sở hữu toàn vẹn và duy nhất của Truyền hình AVG hoặc được cấp phép hợp pháp cho Truyền hình AVG sử dụng bao gồm cả các phiên bản cập nhật, nâng cấp. Quý khách thừa nhận rằng sẽ không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu hoặc quyền lợi đối với các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ nào của Truyền hình AVG. Trừ khi được sự đồng ý của Truyền hình AVG, Quý khách không được phép sử dụng, sao chép, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần nào các quyền Sở Hữu Trí Tuệ của Truyền hình AVG.
 • Quý khách đồng ý để Truyền hình AVG tự do và miễn phí sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ứng dụng, ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý hoặc hình thức thông báo nào khác mà Quý khách cung cấp cho Truyền hình AVG.

7. Hiệu lực:

Quyền phát hành các nội dung trong dịch vụ của Truyền hình AVG là trên lãnh thổ Việt Nam. Truyền hình AVG cung cấp cho người xem những nội dung dưới sự cấp phép hợp pháp của chủ sở hữu nội dung. Việc sử dụng công nghệ để truy cập vào nội dung từ các vùng lãnh thổ ngoài Việt Nam đều không được phép. Lưu ý: Khách hàng truy cập nội dung Truyền hình AVG trên các nền tảng thuộc quyền sở hữu, quản lý trực tiếp của của các bên khác mà không phải chủ sở hữu Truyền hình AVG, ví dụ như các công ty viễn thông có khai thác nội dung dịch vụ Truyền hình AVG thì khách hàng có trách nhiệm hoàn toàn tuân thủ các quy định về quy chế sử dụng và chính sách quyền riêng tư…được niêm yết trên các nền tảng đó.

8. Luật áp dụng:

Quý khách đồng ý rằng bản Quy chế này được giải thích và điều chỉnh theo luật pháp hiện hành của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của Quy chế này xung đột với các quy định của luật pháp Việt Nam, điều khoản đó sẽ được Truyền hình AVG chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của Quy chế vẫn giữ nguyên giá trị. Các điều khoản quy định tại Quy chế này có thể được cập nhật, chỉnh sửa tùy từng thời điểm. Chúng tôi khuyến khích Quý khách thường xuyên ghé thăm để nắm rõ các quy định cụ thể của Quy chế này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

18 yars sex